Şifa KIRHASANOĞLU, Murat ÖZDEMİR

BIST’TE İŞLEM GÖREN FUTBOL KULÜPLERİNİN COVID-19 DÖNEMİ FİNANSAL PERFORMANSLARININ IDOCRIW TEMELLİ ANALİZİ

IDOCRIW-Based Analysis of the Financial Performances of the Football Clubs Traded in BIST during the COVID-19 Period

Enderun

2022-Cilt: 6 - Sayı: 1

44-65

Muhasebe Finans, Finansal Performans, Futbol, IDOCRIW, WASPAS, COVİD-19

Accounting Finance, Financial Performance, Football, IDOCRIW, WASPAS, COVID-199

3314

Benzer Makaleler