Hakan AY, Mehmet Latif HAYDANLI

Gelişmekte Olan Ülkelerin İkilemi: Vergi Yüküne Karşı İnsani Gelişme Endeksi

Dilemma of Developing Countries: Human Development Index vs Tax Burden

İzmir İktisat Dergisi

2020 - Cilt: 35 - Sayı: 1

91 - 104

Ekonomik Kalkınma, Vergi Politikaları, Vergi Yükü, İnsani Gelişme Endeksi

Economic Development, Tax Policies, Tax Burden, Human Development Index

49 25