Nilgün AÇIKALIN

ETİK VE HUKUK İÇİN ZORLU SINAV: YENİ NESİL TEKNOLOJİK İNOVASYONLAR

CHALLENGING TEST FOR ETHICS AND LAW: NEW GENERATIONS TECHNOLOGICAL INNOVATIONS

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

2021-Cilt: 7 - Sayı: 1

1-19

teknolojik yenilik, inovasyonda etik, inovasyon hukuku, düzenlemeler

technological innovations, innovation ethics, innovation law, regulations

118