Yrd.doç.dr. Özcan SEZER

Ergenlerin Kendilik Algılarının Anne Baba Tutumları ve Bazı Faktörlerle İlişkisi (ss. 1-19)

The Relationship Between Adolescents’ Self Perception, Parental Attitudes, and Some Other Variables (pp.1-19)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2010 - Cilt: 7 - Sayı: 1

1 - 19

Ergenler, kendilik algısı, anne baba tutumları

44 23