Kamil YILMAZ

Ülke savunmasından küresel dini istismar eden terörizme: “El-şebab” örneği ve Türkiye açısından yansımaları

From national defense to global terrorism abusing religion: The case of al shabaab and repercussions on Turkey

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi

2014-Cilt: 5 - Sayı: 1

27-48

242