Sri lanka'da ulus inşası ve ayrılıkçı tamil hareketinin anatomisi: Tamil eelam kurtuluş kaplanları örneği

Otuz yıldır Sri Lanka’da silahlı mücadele yürüten Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları (TEKK) 2009 yılında Sri Lanka hükümetinin başlatmış olduğu büyük askeri harekatın sonunda yenilmiş ve ülkenin kuzeyinde kontrol ettiği noktaları kaybetmiştir. Sinhala ve Tamillerden oluşan Sri Lanka’da ulus devlet, gerilimli bir etnik ve mezhepsel tarihi arka plan üzerinde inşa edilmiş, Sinhala ve Tamiller arasında oluşan bu gerilim Sri Lanka’yı bir iç savaş ortamına sokmuştur. TEKK, ülkenin kuzeyinde yer alan Tamil Eelam denilen bölgede bir yarı-devlet yönetimi kurmuş ve uzun süre bölgede hakimiyetini korumuştur. Bu makalede modernist milliyetçi kuramlardan yola çıkılarak ayrılıkçı hareketlerin kökenleri ve yapısı analiz edilecek ayrıca TEKK örneğinde ayrılıkçı Tamil hareketinin yapısı ortaya konulacaktır. Sri Lanka devletinin etnik bir çerçevede yapılanan ulus inşası irdelenecek ve bunun ayrılıkçı Tamil hareketine etkileri tartışılacaktır. Bu çalışmada Sri Lanka’nın ulus inşa sürecinin ve devletin pratiklerinin ayrılıkçı Tamil hareketini güçlendirdiği ve Sri Lanka’nın terörle mücadelesinin otuz yıl sonra başarıya ulaşmasının uluslararası konjonktürün değişmesi sonucu ortaya çıktığı savunulacaktır.

Nation building in sri lanka and the structure of seperatist tamil movement: The case of liberation tigers of tamil eelam

Tamil Tigers (LTTE) giving an armed struggle for thirty years in Sri Lanka was defeated in a great military operation initiated by the government of Sri Lanka in 2009 and they lost the positions on the north region of the country. In Sri Lanka consisting of Sinhala and Tamil societies, the nation state was built on stressed ethnic and religious historical background, and the tension between Sinhala and Tamil societies became a civil war in Sri Lanka. LTTE established a semi-state in the area called Tamil Eelam and dominated over the region for a long time. In this article, origins and structure of seperatist movements are analyzed and also anatomy of seperatist Tamil movement are introducted with the example of Tamil Tigers. Nation state of Sri Lanka built on an ethnical context is examined and its effects on seperatist Tamil movement are discussed. In this study, it is asserted that the process of building nation state of Sri Lanka and practices of the state strengthened the seperatist Tamil movement, and the success of Sri Lanka’s fight against terrorism after 30 years was only possible by the change of international conjuncture.

___

Anderson, B. (2007). Hayali Cemaatler. İskender Savaşır (çev.). İstanbul: Metis Yayınları

BBC. (4 Kasım 2003), Sri Lanka thrown into political crisis. http://news.bbc.co.uk/2/hi/ south_asia/3239303.stm, (Erişim Tarihi:5 Mart 2014).

Bell, S. (2008). Cold Terror: How Canada Nurtures and Exports Terrorism Around the World. (2nd ed.) Canada: Wiley Publishers.

Bhattacharji, P. (20 Mayıs 2009). Liberation Tigers of Tamil Eealam. CFR. http://www.cfr. org/terrorist-organizations/liberation-tigers-tamil-eelam-aka-tamil-tigers-sri-lanka- separatists/p9242, (Erişim Tarihi: 30 Ekim 2013).

The Britannica. Sri Lanka Topic, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/561906/Sri- Lanka, (Erişim Tarihi: 05 Mart 2014).

Buerk, R. (23 Temmuz 2008). Sri Lankan Families Count Cost of War. BBC News. http:// news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7521197.stm, (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2013).

Brown, M.A.& Ganguly, S.(2003). Fighting Words: Language Policy and Ethnic Relations in Asia. Belfer Center for Science and International Affairs.

CIA Factbook, Sri Lanka Etnik ve Dini Yapısı. https://www.cia.gov/library/publications/the- world-factbook/geos/ce.html, (Erişim Tarihi:03 Mart 2014).

Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). World Population Prospects, Table A.1. 2008 revision, from http://www.un.org/ esa/population/ publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2012).

Economist. (5 October 2000). The War and The World is Missing. http://www.economist. com/node/387197, (Erişim Tarihi: 1 Mart 2014).

Gellner, E. (1983). Nations and Nationalisms. Oxford: Blackwell

Gunaratna, R. (December 1998). International and Regional Implications of the Sri Lankan Tamil Insurgency. http://212.150.54.123/articles/articledet.cfm?articleid=57, (Erişim Tarihi: 02 Mart 2014).

Federal Bureau of Investigation. (2008), Taming the Tamil Tigers. http://www.fbi.gov/news/ stories/2008/january/tamil_tigers011008, (Erişim Tarihi: 02 Mart 2014).

Gürses, E. (2000). Ayrılıkçı Terörün Anatomisi. (2.Baskı) İstanbul: Bağlam Yayınları.

Gürses, E. (1998). Milliyetçi Hareketler ve Uluslararası Sistem. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Harrison, F. (23 Temmuz 2003). Twenty Years On-Riots That Led To War. BBC News. http:// news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3090111.stm, (Erişim Tarihi: 02 Mart 2014).

Hobsbawm, E.J. (2010). Milletler ve Milliyetçilik. Osman Akınhay (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Human Rights Watch. (28 July 2004). Sri Lanka: New Killings Threaten Ceasefire. http:// www.hrw.org/en/news/2004/07/26/sri-lanka-new-killings-threaten-ceasefire, (Erişim Tarihi: 01 Mart 2014).

Jayawardana, W.(2010). Ministry of Defence Sri Lanka. Jane’s intelligence review says LTTE controls a portion of Montreal’s USD 1b drug trade. http://www.defence.lk/ new. asp?fname=20070823_05, (Erişim Tarihi: 02 Mart 2014).

Ministry of Defence Sri Lanka. (2009). Humanitarian Operation Timeline 1981-2009, http:// www.defence.lk/new.asp?fname=Humanitarian, (Erişim Tarihi: 04 Mart 2012).

Ministry of Defence Sri Lanka. (2009). Humanitarian Operation Factual Analysis July 2006- May 2009. http://www.defence.lk/news/20110801_Conf.pdf, (Erişim Tarihi: 02 Mart 2014).

Nithiyanandam, V. (2000). Ethnic Politics and Third World Development: Some Lessons from Sri Lanka’s Experience, Third World Quarterly, 21 (2), 283-311.

Ntvmsnbc, (17 Mayıs 2009). Sri Lanka’da Tamil gerillaları silah bıraktı. http://www.ntvmsnbc. com/id/24967216/, (Erişim tarihi: 6 Mart 2014).

Nubin, W. (2002) Sri Lanka: Current issues and Historical Background. New York: Nova Oberst, C.R.(1988). Federalism and Ethnic Conflict in Sri Lanka. Publius. 18 (3), 175-193.

Omvedt, G. (1982). Tamil National Question. Economic and Political Weekly,17 (43), 1734- 1736.

Özkırımlı, U. (2008). Milliyetçilik Kuramları. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Özkırımlı, U. (2013). Milliyetçilik Kuramları. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Pratap, A. (11-17 March 1984). LTTE Lideri V. Prebhakaran ile söyleşi. Sunday Magazine (India). http://tamilnation.co/ltte/vp/interviews/8403%20anita%20pratap.htm, (Erişim Tarihi: 03 Mart 2014).

Rajasingham, K. T. (2002). Sri Lanka: The Untold Story, Chapter 44: Eelam War Again. Asia Times. http://www.atimes.com/ind-pak/DF15Df01.html, (Erişim Tarihi: 28 Mart 2012).

Smith, A.D. (2013). Milliyetçilik (Kuram, İdeoloji, Tarih). Ümit Hüsrev Yolsal (Çev.). Ankara: Atıf Yayınları.

Stokke, K.& Kirsti, A.R. (2000). The Struggle for Tamil Eelam in Sri Lanka. Growth and Change, 31, 285-304.

TamilNet. (6 March 2004). Karuna Removed From LTTE. http://www.tamilnet.com/art. html?catid=13&artid=11391, (Erişim Tarihi: 03 Mart 2014).

The UN Refugee Agency. (26 April 2012). Sri Lankan Refugee Returns Lower in First Quarter 2012. http://www.unhcr.lk/uplode-pdf/refugee-returns-March2012final. pdf, (Erişim Tarihi: 02 Mart 2014).

The Daily Beast. (15 Kasım 2013). Mahinda Rajapaksa and Sri Lanka’s Reign of Terror, http://www.thedailybeast.com/articles/2013/11/15/mahinda-rajapaksa-and-sri- lanka-s-reign-of-terror.html, (Erişim Tarihi: 01 Mart 2014).

The Times of India. (17 Temmuz 2009). LTTE did maximum damage to Lankan Tamils: Karuna Amman, http://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/LTTE-did- maximum-damage-to-Lankan-Tamils-Karuna-Amman/articleshow/4790320.cms, (Erişim Tarihi: 02 Mart 2014).

UKGov.(2013). Proscribed Terrorist Organizations. https://www.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/file/281224/ListProscribedOrganisations.pdf, (Erişim Tarihi: 29 Şubat 2014).

Wayland, S. (2004). Ethnonationalist Networks and Transnational Opportunities: The Sri Lankan Tamil Diaspora. Review of International Studies, 30 (3), 405-426.

Weiss, G. (26 April 2011). Tiger Blood. Foreign Policy. http://www.foreignpolicy.com/ articles/2011/04/26/tiger_blood, (Erişim Tarihi: 01 Mart 2014).

Wickramasinghe, N.(2008). Sri Lanka in 2007 Military Successes But At Humanitarian and Economis Costs. Asian Survey, 48 (1), 191-197.

Wilson, J.A.(2000). Sri Lankan Tamil Nationalism: Its Origins and Developments in the 19th and 20th Centuries. London: C.Hurst&Co Publishers.

Weerakoon, R. (10 Nisan 2009). Pottu Amman: Patient but ruthless Tiger. http://www.nation.lk/2009/10/04/militarym.htm, (Erişim Tarihi: 5 Mart 2014).

___

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi
  • ISSN: 1309-2022
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2010

658282

Sayıdaki Diğer Makaleler

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Elena VİTELARU

Ülke savunmasından küresel dini istismar eden terörizme: “El-şebab” örneği ve Türkiye açısından yansımaları

Kamil YILMAZ

Terörizmin enflasyon ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Panel iki aşamalı en küçük kareler yöntemi

MERTER AKINCI, GÖNÜL YÜCE AKINCI, ÖMER YILMAZ

Uluslararası ilişkiler teorileri açısından terörizmle mücadelede işbirliği

İSMAİL ŞAHİN

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Elena VİTELARU

TürkiyeKoridorunda Yasadışı Göçmenler BülentÇİÇEKLİ, Oğuzhan Ömer DEMİR (2013), Türkiye Koridorunda Yasadışı Göçmenler, Ankara: Karınca Yayınları, ss.183, ISBN:978-605-5828-62-2.

Tahir ÖZFİDAN

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Elena VİTELARU

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Elena VİTELARU

Sri lanka'da ulus inşası ve ayrılıkçı tamil hareketinin anatomisi: Tamil eelam kurtuluş kaplanları örneği

HÜSEYİN KORKMAZ

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Elena VİTELARU