Uluslararası ilişkiler teorileri açısından terörizmle mücadelede işbirliği

Öz Terör örgütleri geçmişte sadece bulundukları ülkelerde eylem yapabilen gruplar iken günümüzde uluslararası faaliyet yürüten karmaşık ve çabuk adapte olabilen yapılar haline dönüşmüşlerdir. Bu yüzden, teröre karşı etkin bir mücadele hemen hemen tüm devletlerin geniş ve çok uluslu bir işbirliğini gerektirmektedir. Ancak günümüz dünyasında terörle mücadele adına etkin bir uluslararası işbirliğinin tesis edildiği söylenemez. Bu makalede, terörizme karşı uluslararası alanda yeterli adım atılamamasının altında yatan nedenler, bazı uluslararası kuruluşlara da vurgu yapılarak, uluslararası ilişkiler teorileri bağlamında tartışılmıştır. Problemin sadece bir teoriyle açıklanması oldukça zordur. Ancak, mevcut durum daha çok realist yaklaşımları destekler niteliktedir. Realist yaklaşımda öngörüldüğü üzere, uluslararası ilişkilerde devletlerin farklı öncelikleri vardır ve her zaman kendi menfaatlerini takip ederler. Bundan dolayı, devletler uluslararası aktörlerin (kuruluşların) terörle mücadele adına kendi egemenliklerine müdahale etmesine izin vermezler. Ancak, uluslararası aktörlerin terörle mücadelede ortak bir hareket tarzı oluşturulmasına katkı sağlama potansiyeli göz ardı edilmemelidir. Anahtar Kelimeler: Terorizm, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Terörle

Internationalcooperation against terrorism inınternational relations theories the contextof

Terrorist organizations have evolved from locally-oriented political organizations into complex and adaptive groups spanning international borders. Therefore, effective counter-terrorism requires broad multilateral cooperation and international harmony. However, current international response to terrorism and cooperation between nations are far from being effective. In this article, underlying reasons for the absence of effective international cooperation on combating terrorism were examined in the context of different schools of thought in the field of international relations by focusing on some international organizations. It is difficult to explain failure of international cooperation on combating terrorism with a single theory. However, current situation to a larger extent can be explained by the realist approach.As the realism emphasizes, states have different priorities and always pursue their self-interest; therefore, states do not allow any international actor to interfere with their sovereignty for the sake of combating terrorism. On the other hand, as the actors of the international system, international organizations have potential to provide an international collective action against terrorism.

___

Aksar, Y. (2003) Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Amerika Birleşik Devletleri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 52 (2), 125-139.

Alper, O. (1981). Terör Ağı. İstanbul: Yüce Yayınları.

Alvarez, A. (2001). Governments, Citizens, and Genocide. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Anderson, M.(1989). Policing the World : Interpol and the Politics of International Police Co-Operation. Oxford : Oxford University Press.

Annan, K.(2005). In the Preface to International Instruments Related to the Prevention and Suppression of International Terrorism, United Nations Publication.

Barnett, M., & Coleman, L. (2005). Designin police: Interpol and the study of change in international organizations. International Studies Quarterly, 49 (4), 593-619.

Başak, C. (2006).International Oorganizations and International Cooperation against Terörizm. Paper presented at the İstanbul Conference on Democracy and Global Security.

Chow, J.T. (2005). Asean counterterrorism cooperation since 9/11. Asian Survey, 45 (2), 302-321.

Conaway, J. (2005). Uniting against terrorism. Americas, 57 (3), 56.

Das, D. K., & Kratcoski, P. C. (1999). International police cooperation: A world perspective. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management 22 (2), 214-41.

Davies, C. (2004). Democracy and Terrorism: A Major New Debate. http://www. opendemocracy.net/democracy-terrorism/article_2290.jsp, (Erişim Tarihi: 22 Kasım 2013).

DCJC. (2013). Delaware Criminal Justice Council. The History of Terrorism. http://cjc. delaware.gov/terrorism/history.shtml . (Erişim Tarihi: 20 Nisan 2013).

Deflem, M. (2002). Policing World Society: Historical Foundations of International Police Cooperation, Clarendon Studies in Criminology. Oxford; New York: Oxford University Press.

Deflem, M. (2006). Europol and Policing of International terrorism: Counter terrorism in a global perspective. Justice Quarterly, 23 (3), 336-359.

Deflem, M., & Maybin, L. C. (2005). Interpol and Policing of International Terörizm: Developments and Dynamics since September 11. In L. L. Snowden and B. C. Whitsel (Eds.) Terrorism : Research, Readings, & Realities. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall.

Demir, O. Ö., & Küçükuysal, B. (2013). Sınıraşan Suçlarla Mücadelede Önemli Köşe Taşları: BM Sözleşmeleri. O. Ö. Demir, ve B. Küçükuysal, (Eds.), Sınıraşan Organize Suçlar. Ankara: Adalet Yayınevi.

Finnemore, M.(1996). National Interests in International Society. New York, NY: Cornell University Press.

Goldstein, J. S. (2003). International Relations . New York, NY: Longman.

Greenberg, D. (2001). Is Terrorism New? http://www.hnn.us/article/289, (Erişim Tarihi: 12 Nisan 2009).

Heymann, P.B. (2003). Terrorism, Freedom, and Security: Winning without War. Cambridge, MA: The MIT Press.

Interpol Annual Report, (2005). http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and- governance/CCF/Publications . (Erişim Tarihi: 30 Mayıs 2009).

ITSR (2013). International Terrorism and Security Research. http://www.terrorism-research. com/history/early.php, (Erişim Tarihi: 15 Haziran 2013).

Jeffrey, D.S. (2001). The Terrorist Trap. IN: Indiana University Pres.

Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. World Politics, 30 (2), 167-214.

Kapsis, J. E. (2006). The failure of U.S.-Turkish pre-war negotiations. The Middle East Review of International Affairs, 10 (3), 33-45.

Keleher, R. (2002). The economic costs of terrorism. http://www.jec.senate.gov/republicans/ public/?a=Files.Serve&File_id=79137416-2853-440b-9bbe-e1e75d40a79d. (Erişim Tarihi: 12 Haziran 2011).

Keohane, R. O. (1988). International institutions: Two approaches. International Studies Quarterly, 32 (4), 379-396.

Krasner, S.D. (1983). International Regimes. Cornell University Press.

Mearsheimer, J. J. (1995). The false promise of interational institutions. International Security, 19 (3), 5-49.

Milner, H.(1992). International theories of cooperations among nations: Strenghts and weaknesses. World Politics, 44 (3), 466-496.

Morgenthau, H. J. (1993). Politics Among Nations, New York, NY. McGraw Hill.

NCTC, (2012) NCTC Fact Sheet and Observations Related to 2005 Terrorist Incidents, National Counter Terrorism Center. http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195555. htm . (Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2012).

Oudraat, C.J. (2003). Combating terrorism. The Washington Quarterly, 26 (4), 163-176.

Roberts, A. (2002). The changing faces of terrorism. http://www.bbc.co.uk/history/recent/ sept_11/changing_faces_04.shtml (Erişim Traihi: 10 Kasım 2011).

Ruggie, J. G. (1998). Costructing the World Policy. London: Routledge.

Scheffer, J.H. (2003). Dutchman to head Nato. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3129628. stm. (Erişim Tarihi: 21 Kasım 2009).

Stein, A. A.(1990). Why Nations Cooperate. Cornell University Press. Suter, K. (2005).

Terrorism and International Law. Contemporary Review, 287, 216-222.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, (2013). Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Raporu, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/ insanhaklari/index.htm, (Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2013).

USDS. (2013). Terrorism. U.S. Department of State. http://www.state.gov/j/ct/info/c16718. htm, (Erişim Tarihi: 18 Mart 2013).

Valasek, T. (2001/2002). The fight against terrorism: Where is NATO? World Policy Journal, 18 (4),19-25.

9/11 Commission Report, (2004). http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf s.420. (Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2012) .

___

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi
  • ISSN: 1309-2022
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2010

657282

Sayıdaki Diğer Makaleler

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Elena VİTELARU

TürkiyeKoridorunda Yasadışı Göçmenler BülentÇİÇEKLİ, Oğuzhan Ömer DEMİR (2013), Türkiye Koridorunda Yasadışı Göçmenler, Ankara: Karınca Yayınları, ss.183, ISBN:978-605-5828-62-2.

Tahir ÖZFİDAN

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Elena VİTELARU

Türkiye'de yasadışı kenevir ekimi ve mücadele politikaları

Arif AKGÜL

Güvenlik faaliyetlerinde özelleştirme: Paralı askerler mi? özel askeri birlikler mi?

Ümit ERCAN

Ülke savunmasından küresel dini istismar eden terörizme: “El-şebab” örneği ve Türkiye açısından yansımaları

Kamil YILMAZ

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Elena VİTELARU

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Elena VİTELARU

Uluslararası kriminal polis teşkilatı-ınterpol'ün terörle mücadeleye tarihsel yaklaşımı

Mehmet AKALIN

Uluslararası ilişkiler teorileri açısından terörizmle mücadelede işbirliği

İSMAİL ŞAHİN