Şükran ERTÜRK

İş Sözleşmesinin E-Posta veya Kısa Mesaj (SMS) ile Feshi

Termination of Employment Contract with E-Mail or Mobile Phone Message (Text)

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2016-Sayı: 36

33-40

151

Benzer Makaleler

JOURNEY OF NATURALLY COLORED COTTONS: FROM FIELD TO FINAL PRODUCTS AND THEIR PRODUCT RANGES

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

AYNUR GÜREL, MELTEM BAYRAKTAR, BEGÜM GÜLER, ESRA İLHAN AYIŞIĞI, MUHAMMED BAHATTİN TANYOLAÇ, Hüseyi̇n AKDEMİR, Mehmet Çoban, Şadiye HAYTA SMEDLEY, Ülfet ERDAL

Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Beta-Laktam, Aminoglikozid ve Siprofloksasin Grubu Antibiyotiklere Karşı Direncin Belirlenmesi

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry

Sezen Bilen ÖZYÜREK, Işıl Seyis BİLKAY

Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Sevgül DÖNMEZ, Hande DAĞ, Mert KAZANDI

DENETİMLİ SERBESTLİK YASASINDAN YARARLANAN BİREYLERİN SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARINA YÖNELİK BİR İNCELEME

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

Elif KÖSE, Tennur Yerlisu Lapa

Comparison of the effects of copper T and Levonorgestrel IUD on proteoglycan composition of cervical mucus

GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

YEŞİM BAYOĞLU TEKİN, Emine Seda GÜVEN GÜVENDAĞ, Zihni Açar YAZICI, Aynur KIRBAŞ, Figen ŞAHİN KIR

Türkiye'de Edebiyat Sosyolojisi Çalışmaları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Sezai COŞKUN

İnsan Sermayesinden İnsan Yeterliliklerine: Ahlâk, İnsan ve Eğitim Olgularının Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Serpil DURĞUN

The etiological distribution and clinical and laboratory characteristics of pediatric patients presenting with goiter in the province of Adıyaman

Ege Tıp Dergisi

Semih BOLU, Fatih İŞLEYEN, Mehmet TURGUT