GÜLÜŞAN GÖCEN

Türk-Müslüman Çocuklarında Minnettarlık, Maneviyat ve Yaşam Memnuniyeti arasındaki İlişkilerin Nitel olarak İncelenmesi

Qualitatively Exploring the Relationship among Gratitude, Spirituality and Life Satisfaction in Turkish-Muslim Children

Spiritual Psychology and Counseling

2016-Cilt: 1 - Sayı: 2

189-208

71