Diyar KÖPRÜLÜ, Mustafa Beğenç TAŞCANOV

ST Elevasyonsuz Miyokart Enfarktüsü Geçiren Erkek Hastalarda Serbest Testosteron Düzeyi ile Koroner Arter Hastalığının Ciddiyeti Arasındaki İlişki

The Relationship Between Free Testosterone Level and The Severity of Coronary Artery Disease in Male Patients with Non-ST Elevated Myocardial Infarction

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

2020 - Cilt: 17 - Sayı: 1

82 - 86

Syntax skoru, ST elevasyonsuz miyokart infaktüsü, , serbest testosteron

73 20