Mehmet Emin BİLGİLİ

Doğrudan Ekimde Farklı Sıkıştırma Basıncının Toprak Fiziksel Özellikleri ve Bitki Gelişimine Etkisi

Effect of Different Compression Pressures Applied to Seed Bed in Direct Seeding for Main Crop Maize

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi

2020-Cilt: 16 - Sayı: 3

1-11

Seed bed, Direct seeding, Compression pressure, Main crop maize, Çukurova

214

Benzer Makaleler

Biochemical Responses of Dimorphic Seeds of Arthrocnemum indicum Willd. during Germination, Inhibition, and Alleviation under Saline and Non-Saline Conditions

Turkish Journal of Biology

Zamin Shaheed SIDDIQUI

Eldeki Bir Elma Daldaki İki Elmadan Daha Mı İyidir? (Türk Vergi Sistemi'nde Uzlaşma ve Etkinliği Sorunu)

Vergi Sorunları Dergisi

Cuma ADİBEŞ, İsmail AKKURT

Genetic variability of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae var. anisopliae isolates obtained from the Eastern Black Sea Region of Turkey

Turkish Journal of Biology

Ali SEVİM, Monica HÖFTE, Zihni DEMİRBAĞ

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLERİ SÜRÜLEN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TALEPLERİNE İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 15.06.2011 TARİHLİ E.2011/17-142 K.2011/411 SAYILI VE 22.02.2012 TARİHLİ E.2011/17-787 K.2012/92 SAYILI KARARLARI İLE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ'NİN 05.06.2012 TARİHLİ E.2011/11551 K.201

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

 ATİLLA ALTOP

KURUMSAL VE TEKNİK ÇEVRE AYRIMINDA YÖNETİM KURULU FONKSİYONU VE YAPISI: KURAMSAL BİR ÇERÇEVE

Savunma Bilimleri Dergisi

Mert AKTAŞ

Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının finansal analize etkilerinin regresyon analizi ile ölçülmesine yönelik bir araştırma

Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)

Levent POLAT

The chorology of the Turkish species of Oleaceae, Onagraceae, Orobanchaceae and Oxalidaceae families

Ot Sistematik Botanik Dergisi

Şinasi YILDIRIMLI

Clinical and histopathological presentations of sinonasal cancers in Komfo Anokye Teaching Hospital

ENT Updates

Joseph OPOKU-BUABENG, Seth ACQUAH