Aygül DÜZENLİ

Fozia Bora. Writing History in the Medieval Islamic World The Value of Chronicles as Archives. Great Britain: I. B. Tauris Bloomsbury Publishing, 2019, 250 sayfa.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 59 - Sayı: 59

203-207

tarih yazımı, Memlükler, Fâtımîler

1411