Süleyman Fatih ÖZMEN, Mesut YILMAZ

Fethiye Yöresinde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Doğal Radyoaktivite Düzeyleri

Natural Radioactivity Levels of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Grown in Fethiye Region

Acta Aquatica Turcica

2019 - Cilt: 15 - Sayı: 4

517 - 523

Alabalık, yetiştiricilik, doğal radyoaktivite, HPGe, Oncorhynchus mykiss

Rainbow trout, aquaculture, natural radioactivity, HPGe

53 30

Benzer Makaleler

Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Sperm Kalitesinde Bilgisayarlı Otomatik Sperm Analiz Sisteminde (CASA) Leja ve Makler Lamlarının Performansının Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Güneş YAMANER, Gökhan TUNÇELLİ, Momin MOMİN, Devrim MEMİŞ

Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Bitkisel Yem Katkı Maddelerinden Artemisia campestris L. ve Artemisia absinthium L’ un Bağırsak Histomorfolojisi Üzerine Etkisi*

Acta Aquatica Turcica

Öznur DİLER, Öznur GÖRMEZ

Sensorial Evaluation of Fish Croquettes Produced from Different Seafood

Aquatic Sciences and Engineering

Ekrem Cem ÇANKIRILIGİL, Nermin BERİK

Eşme Kuzularında Geleneksel Yetiştiricilik ve Yoğun Beslemenin Bazı Besi Özellikleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Hayvansal Üretim

Sabri GÜL, Arzu DEMİREL

Isparta İlindeki Alabalık (Oncorhynchus mykiss,W.,1792 ) İşletmelerinde Kullanılan Karma Yemlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma

Acta Aquatica Turcica

Hasan BOSTAN, A.Önder YILDIZ

Fırat Nehri Gökkuşağı Alabalığı (Otıcorhynchus nıykiss)' nın Yaş Gruplarına Göre Bazı Organları ile Et Yerimi Arasındaki İlişki

Acta Aquatica Turcica

Rahmi AYDIN, Mevlüt Şener URAL, Mehmet Nuri ÇAKMAK, Dursun ŞEN

Yenilebilir Film/Kaplamalar ve Su Ürünleri Perspektifi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Fatih KORKMAZ

Döllenmeden Sonra Farklı Zamanlarda Uygulanan, Basınç ve Sıcaklık Şoklarının Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Triploid Üretimine Etkileri

Acta Aquatica Turcica

Levent DOĞANKAYA, Süleyman BEKCAN