Acta Aquatica Turcica (ActAquaTr), yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanan uluslararası, çabuk hakemlenen, açık erişimli hakemli bir dergidir. Acta Aquatica Turcica, limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu ve kısa makaleler yayımlanmaktadır. "Derleme" formatında gönderilecek makalelerde, "İngilizce" dilinde olanlar tercih edilecektir.

Acta Aquatica Turcica; Clarivate Analytics (Thomson Reuters)-Zoological Record, Tr Dizin (Haziran 2016 sayısından itibaren), ROAD, Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, DRJI, Google Scholar, OAJI, Crossref, MIAR, EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek," indexleri tarafından taranmaktadır.

Cilt: 17 - Sayı: 1 - 2021 Son Sayı