Mustafa ÇELİK, Cemil YUCEL

Türkiye ve ABD’de Eğitim Yönetimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin İncelenmesi

Examination of the PhD Thesis Prepared in the Field of Educational Administration in Turkey and in USA

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2021-Cilt: 10 - Sayı: 3

1632-1651

Turkey, USA, Educational administration, PhD thesis

2217