Suzan CÖMERT

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE UYGULAMALARI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE UYGULAMALARI

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2004-Sayı: 7

135-150

Program de÷erlendirme, erken çocukluk e÷itim programÕ, ö÷retmen uygulamalarÕ

Program evaluation, early childhood education program, teacher’s thoughts

958