Ali İhsan AKGÜN

Muhasebenin Uluslararası Harmonizasyonu ve İlke Bazlı Muhasebe Anlayışına Yöneliş

Muhasebenin Uluslararası Harmonizasyonu ve İlke Bazlı Muhasebe Anlayışına Yöneliş

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2012 - Cilt: 19 - Sayı: 2

1 - 16

Muhasebe Harmonizasyonu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, İlke Bazlı Muhasebe

87 38