Güney NAİR

BİLİŞİM KÜLTÜRÜNÜN TOPLUM ÜZERİNDE ETKİSİ VE YENİ İNSAN TİPİNİN DOĞUŞU

EFFECT OF INFORMATION CULTURE ON SOCIETY AND BIRTH OF NEW HUMAN TYPE

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

2018 - Cilt: 42 - Sayı: 1

39 - 53

Bilgi, Bilişim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Bilgi Toplumu

Information, Informatics, Information and Communication Technologies, Information Society

131 41