Onur KARAALİOĞLU, Aysu YILMAZ

İÇ MEKÂN RESİMLERİNDE YATAK TEMASI VE ÇIPLAK KADIN BEDENİYLE İLİŞKİSİ KAPSAMINDA MAHREMİYET OLGUSU

THE PHENOMENON OF PRIVACY IN INTERIOR PAINTINGS IN THE CONTEXT OF THE BED THEME AND ITS RELATIONSHIP WITH THE NAKED WOMAN BODY

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi

2021-Cilt: 6 - Sayı: 10

8-26

Mekân, iç mekan, kadın, mahremiyet

space, interior, Woman, Privacy

7180