Ali ORHAN, Aslıhan KUYUMCU VARDAR

FİNLANDİYA ve TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Foreign Language Teacher Education in Finland and Turkey: A Comparative Glance at Teaching Practice

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2019 - Cilt: 19 - Sayı: 1

309 - 330

öğretmen yetiştirme, okul uygulaması, yabancı dil, Finlandiya, karşılaştırmalı eğitim araştırması

teacher education, teaching practice, foreign language, Finland, comparative education research

331 105

Benzer Makaleler

İDE öğretmen eğitiminde ters-yüz sınıf uygulamalarına dair bir inceleme: Ödev tasarımı ve öğrenci değerlendirmeleri

Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi

Hatice Karaaslan, Hatice Çelebi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunları Bağlamında Öğrenim Gördükleri Programa İlişkin Görüşleri

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Fatih YILMAZ, Mehmet GÜLTEKİN

1950-1960 Arası Amerikalı Uzman Raporları Bağlamında Türk Eğitim Sistemine Çizilen Yol Haritası

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Yüksel MARIM, Rıza SAM

TÜRKİYE’DE BÖTE BÖLÜMLERİ: 2015-2016 YILLARINA İLİŞKİN BİR DURUM TESPİT ÇALIŞMASI

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Salih Bardakçı, Kerem KILIÇER, Vildan ÖZEKE

Une Etude de Cas sur L’utilisation de L’alternance Codique Dans L’enseignement Précoce

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Füsun ŞAVLI, Aysun YONUCUOĞLU

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Rehberlik Araştırma Merkezi’nde Gerçekleştirdikleri Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Deneyimleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Canan SOLA ÖZGÜÇ

İRAN’DA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN YEREL ÖĞRETMENLERİN DİL ÖĞRETİM TECRÜBELERİNE İLİŞKİN BİR DURUM TESPİTİ ÇALIŞMASI

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Mehtap Mehtap GÜNEŞ ÖZDEN, Emrah BOYLU, Umut BAŞAR

Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar1

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Turan Paker