Cem Mehmet BAYDUR, Bora SÜSLÜ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2000’Lİ YILLAR SONRASINDA PARA POLİTİKASI VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN MONETARY POLICY AND INCOME DISTRIBUTION IN THE TURKISH ECONOMY AFTER THE 2000s.

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 8 - Sayı: 1

1-23

Post-Keynesyen, Gelir Dağılımı, TCMB Para Politikası

Post-Keynesian, Distribution Model, CBRT Monetary Policy

5564