İlhan Ozan HAMURCU, Ahmet Nazmi ÜSTE

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ HÜKÜMETLERİNİN ALEVİ AÇILIMINA YÖNELİK OLARAK ALEVİLERİN GÖRÜŞLERİ İzmir Örneklemi

THE OPINIONS OF ALEVIS TOWARDS JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY GOVERNMENTS' ALEVI INITIATIVES İzmir Sample

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2018-Cilt: 7 - Sayı: 2

1-25

Aleviler, Alevi Açılımı, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetleri, Alevi Sivil Toplum Örgütleri, Alevi Çalıştayları.

Alevis, Alevi Initiative, Justice and Development Party Governments, Alevi Non-governmental Organizations, Alevi Workshops

165130