Bilge ŞENTÜRK

TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ CEPTEN ÖDEMELERE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

THE EFFECT OF HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM ON OUT OF POCKET PAYMENTS IN TURKEY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 8 - Sayı: 2

20-43

Lojistik Regresyon, Ekonometrik Analiz, Cepten Yapılan Sağlık Harcamaları, Sağlıkta Dönüşüm Programı, Türkiye.

Logistic Regression, Econometric Analysis, Out of Pocket Payments, Health Transformation Program, Turkey

55 40

7