HAKAN BOZ

TÜKETİCİLERİN DUYGUDURUM DÜZEYİNİN İTKİSEL (DÜRTÜSEL), YENİLİKÇİ, HAZCI VE TAKINTILI SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

THE INFLUENCE OF CONSUMERS’ EMOTIONAL STATES ON IMPULSIVE, COMPULSIVE, INNOVATIVE AND HEDONIC BUYING BEHAVIOR

International Journal of Social Inquiry

2019-Cilt: 12 - Sayı: 1

41-64

İtkisel (Dürtüsel) Satın Alma, Takıntılı Satın Alma, Yenilikçi Satın Alma, Hazcı Satın Alma, Satın Alma Sonrası Pişmanlık

Impulsive Buying Behavior, Obsessive Buying Behavior, Innovative Buying Behavior, Hedonic Buying Behavior, Post Purchasing Guilt

92 46

7
Benzer Makaleler

TÜKETİCİLERİN DUYGUDURUM DÜZEYİNİN İTKİSEL (DÜRTÜSEL), YENİLİKÇİ, HAZCI VE TAKINTILI SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

International Journal of Social Inquiry

HAKAN BOZ

TÜKETİCİLERİN İTKİSEL (DÜRTÜSEL) SATIN ALMA DAVRANIŞINA MAĞAZA ORTAMININ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet Ozan KARAHAN, Fatih SAHİN

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: INSTAGRAM KULLANICILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi

Betül BOZYİĞİT, İsmail METİN

ONLİNE İTKİSEL SATIN ALMA DAVRANIŞININ ÖNCÜLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE ANTECEDENTS OF ONLINE IMPULSE BUYING BEHAVIOUR

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Çağatan TAŞKIN, Özlem ÖZDEMİR

İTKİSEL (DÜRTÜSEL) SATIN ALMA DAVRANIŞININ NEDENLERİ VE SONUÇLARI: TURİZM VE KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA

International Journal of Social Inquiry

HAKAN BOZ, ERDOĞAN KOÇ

GIDA TAKVİYESİ SATIN ALMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR, DİJİTAL ETKİLEYİCLERİN ÖNEMİ VE TÜKETİCİ SATIN ALMA MODELLERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi

Hülya ÖZTAN KURU, Figen YILDIRIM

Tüketicilerin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutumlarının Plansız Satın Alma Davranışına Etkisinde Hedonik Satın Alma Davranışının Aracılık Rolü

Ege Akademik Bakış Dergisi

İsmail YAPRAK, Suzan COBAN

YENİLİKÇİ TÜKETİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR, Osman Erkan AÇIKGÖZ