Mustafa BIYIK

HIRİSTİYAN ESKATOLOJİSİNDE DÜNYANIN SONU KEHANETLERİ

THE END-TIME PROPHECIES IN CHRISTIAN ESCHATOLOGY

Marife Dini Araştırmalar Dergisi

2007 - Cilt: 7 - Sayı: 2

163 - 188

End-time, doomsday, apocalyptic, prophecy, eschatology, millennium

5 1

Benzer Makaleler

2006 İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE 2018 İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMALI KURAMSAL ÇERÇEVE ANALİZİ

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Aytekin ALBUZ, Barış DEMİRCİ

Cypermethrin (Sentetik Piretroit)’ in Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ nın Alkalin Fosfatez, Kolesterol, Glikoz ve Kreatin Aktivitesine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Muhammed ATAMANALP, M. Sait KELEŞ, M. Sıtkı ARAS

Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri İle Kanserde Mitokondriyal DNA Analizi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Şirin KILIÇTURGAY YÜKSEL, Cemaliye BOYLU AKYERLİ

ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi

Eda ŞAHİN

From Photomontage to “Functional Montage” Staging an Intermedial Assembly Line in Kurt Tucholsky’s and John Heartfield’s Deutschland, Deutschland über Alles

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Verena R. KICK

GENOTYPE BY ENVIRONMENT INTERACTION EFFECTS ON PLANT HEIGHT OF WHEAT GENOTYPES CARRYING RHT 8 DWARFING GENE

Turkish Journal Of Field Crops

Yuksel KAYA, Alexey İ. MORGOUNOV, Mesut KESER

HALK KÜLTÜRÜNE KATKILARI İLE ZEKİ BAŞAR’IN ARDINDAN

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ

SANTRAL KATETER İLE İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE MORTALİTE İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Şebnem ÇALIK, Alpay ARI, Zeki Tuncel TEKGÜL, Hüseyin ÖZKARAKAŞ, Selin YALINÇ, Mehmet Emre ŞEN, Selma TOSUN