Ummahan ÖZ ARIK, EMİN ONAN, Şenay AYDIN

Alaşehir Bağcılığında Bitki Koruma Ürünleri Kullanımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Application of Plant Protection Products Problems and Recommendations for Viticulture in Alaşehir

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi

2018 - Cilt: 28 - Sayı: 2

88 - 98

10 4