Aykut AYDİN, Alp BAYHANAY

KALDOR TİPİ HARCAMA VERGİSİ VE TÜRK VERGİ SİSTEMİNE UYUMU

Kaldor Tipi Harcama Vergisi ve Türk Vergi Sistemine Uyumu

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2012-Cilt: 4 - Sayı: 1

23-33

Harcama Vergisi, Gelir Vergisi, Nicholas Kaldor, Türk Vergi Sistemi

-

907294