Fatih ÇAVDAR

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİ DENETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

EFFECTS OF TAX AUDIT ON ELECTRONIC COMMERCE

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2017-Cilt: 9 - Sayı: 1

13-27

Elektronik Ticaret, Vergi Denetimi

Electronic Commerce, Tax Audit

198106