Tülay YILMAZ, Tarık GEDİK

Kamuya Bağlı Bir Kurumda Kurumsal İtibar Algısı (İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)

Perception of the corporate Reputation in a Public Institution (The case of Forest Regional Directorate of Istanbul)

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

2019 - Cilt: 15 - Sayı: 1

38 - 50

External shareholder, Regional Directorate of Forestry of Istanbul

13 14