Bahtiyar DURSUN, Alpay YILMAZ, Gulay ÇAKIR

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞLIK İLİŞKİSİNDE FARKINDA OLMA DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞENLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ

DETERMINING RELATIONAL AWARENESS LEVELS IN FRIENDSHIP OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF THEIR DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

2012 - Sayı: 34

42 - 51

Relational awareness, Kırklareli University, Vocational School Students, Demographic Characteristics, Relational Awareness Questionnaire

23 24

Benzer Makaleler

CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTA BAKIMINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER VE MOTİVASYON DÜZEYLERİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Nezihe KARABULUT, Funda ÇETİNKAYA

TFRS’NİN FİNANSAL RAPORLARA ETKİSİNİN DEĞER İLGİSİ İLE TESPİTİ: BİST İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

İnci Çisil ORAL, İsmail BEKCİ

Jekyll ve Hyde Çevrimiçi Olduğunda: Transhumanizmi Teşvik Eden Reklamlar Aracılığıyla Özün Tüketimi Üzerine Kritik Bir Analiz

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi

Sinem GÜDÜM

Afet Risklerinin Azaltılmasında Sivil İnsiyatiflerin Rolü: TRI DRR Örneği

Afet ve Risk Dergisi

Alpaslan Hamdi KUZUCUOGLU, Burçak BAŞBUĞ ERKAN

Distomolar Dişlerin Görülme Sıklığı: Geriye Dönük (Retrospektif) İnceleme

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

MEHMET FATİH ŞENTÜRK, DERYA YILDIRIM

Characterizations and Catalytic Activities Investigation of Synthesized Solid-Based Heterogeneous Catalysts in the Esterification Reaction

Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering

Veli ŞİMŞEK, Kırali MÜRTEZAOĞLU

CYPRIOT MUSLIMS AMONG OTTOMANS, TURKS AND TWO WORLD WARS

Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

ILIA XYPOLIA

Dış Merkez Çaprazlı Bir Çelik Perdenin Deprem Performansının Doğrusal Olmayan Dinamik Hesap Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Yavuz DURGUN, Cüneyt VATANSEVER, Konuralp GİRGİN, Engin ORAKDÖĞEN