Canan SEYFELİ

Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin İdari Yapısı: Ermeniler Örneği

The Administrative Structure of the non-Muslims in the Ottoman Empire: Armenians

Milel ve Nihal

2005 - Cilt: 2 - Sayı: 2

125 - 156

Armenian Church, Ottoman Empire, The Administrative Structure of the non-Muslims, Zımmi, Millet System.

13 38