Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, farklı geleneklere ait düşünce, öğreti ve inanç esaslarını inceleyen, kültürel yapıların kökeninde yer alan mitolojik anlatıları araştıran din, inanç, kültür, tarih, medeniyet araştırmalarına yer veren uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz yılda iki kez 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yayınlanır. 

Makale Kabul Tarihleri (Ocak-Haziran sayısı için 1 Ocak - 30 Nisan; Temmuz-Aralık sayısı için 1 Temmuz - 30 Ekim) 

Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce

Yayın kapsamı: Makale, kitap değerlendirmesi, sempozyum değerlendirmesi

Hakemleme: Gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.

Cilt: 17 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı