Naciye KAYA, Filiz TOKUR GÖNCÜ, İlkay ERARSLAN

Yöneticilerin toksik liderlik davranışlarının örgütsel sinizm ve çalışan sessizliği üzerine etkileri(Kamu sektörüne yönelik bir araştırma)

The effects of managers’ toxic leadership behaviors on organizational cynicism and employee silence(A research on the public sector)

Journal of Life Economics

2021-Cilt: 8 - Sayı: 1

111-120

Toxic Leadership, Organizational Cynicism, Employee Silence

5525