GÜLSÜM ÇALIŞIR

KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

-

Humanities Sciences

2015-Cilt: 10 Sayı: 3

115-144

İletişim, Kişilerarası İletişim, İnternet, Sosyal Ağlar, Sosyal Medya.

Communication, Interpersonal Communication, Internet

132148

Benzer Makaleler

MÜMTAZ TURHAN'IN TÜRK İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINA KATKILARI

Selçuk İletişim

Mahmut AKGÜL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN YENİ DÖNEM KANAAT ÖNDERLERİ SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ARAŞTIRMASI-SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Funda İNCE BAKİ

Erken dönem uyum bozucu şemaların ve işlevsel olmayan şema başetme modlarının kişilerarası baskınlık ve boyuneğicilik ile ilişkisi: Çiftlerde algılanan benzerlik

Klinik Psikoloji Dergisi

Büşra Fatma GÜLTEKİN, Miray AKYUNUS

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

Sosyal Medya Kullanım Amaçları Üzerine Bir Araştırma: İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Sefer YAVUZ

Sosyal Sermayenin Ağ Perspektifi ve Öğrencilerin Performansı ile İlişkisi: Eğitim Fakültesinde Ampirik Bir Araştırma

Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi

Yrd.doç.dr. Selim TÜZÜNTÜRK

Türkiye ve Avrupa’daki Çocukların Mobil İnternet Deneyimleri: İnternet Erişim, Kullanım, Etkinlikler, Beceriler ve Risklerin Karşılaştırmalı Analizi

Eurasian Journal of Educational Research

Engin KURSUN, Yigit Emrah TURGUT

Sosyal Medya Kullanımında Kullanıcı Motivasyonlarının ve Platformların Önemi: Kurumlar, İşletmeler ve Markalar için Strateji Kurgulamada Önemli Noktalar

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Meral Ahu KARAGEYİM