Nisa Ekşili, Ömer Lütfi Antalyalı

TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞI ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: OKUL YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Humanities Sciences

2017-Cilt: 12 Sayı: 3

90-111

Kuşaklar, Y Kuşağı, Türkiye’de Y Kuşağı, Kültürlerarası Farklılaşma, Lise Yöneticileri

33 37

7