Saffet ERDOĞAN, Recep ASLAN

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eşitsizliklerin Azaltılması: Mekânsal Adalet Kavramı Işığında Bir CBS Uygulaması

Humanities Sciences

2021-Cilt: 16 Sayı: 1

1-23

Mekansal adalet, , Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mekansal Oto Korelasyon, İşsizlik, Satın Alma Paritesi

4250

Benzer Makaleler

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: INSTAGRAM KULLANICILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi

Betül BOZYİĞİT, İsmail METİN

GIDA TAKVİYESİ SATIN ALMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR, DİJİTAL ETKİLEYİCLERİN ÖNEMİ VE TÜKETİCİ SATIN ALMA MODELLERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi

Hülya ÖZTAN KURU, Figen YILDIRIM

Tüketicilerin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutumlarının Plansız Satın Alma Davranışına Etkisinde Hedonik Satın Alma Davranışının Aracılık Rolü

Ege Akademik Bakış Dergisi

İsmail YAPRAK, Suzan COBAN

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ; DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi

Rumeysa İBİŞ, Kenan ÖREN

TÜRKİYE’DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Nihal Baloğlu UĞURLU

TÜKETİCİLERİN ULUSAL MARKALI VE COGRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN TERCİHLERİNİN SATIN ALMA KARAR TARZLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Banu KÜLTER DEMİRGÜNEŞ, İsmail BOZYİĞİT

-

Bilişim Teknolojileri Dergisi

Can AYDIN, Vahap TECİM

TÜKETİCİLERİN DUYGUDURUM DÜZEYİNİN İTKİSEL (DÜRTÜSEL), YENİLİKÇİ, HAZCI VE TAKINTILI SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

International Journal of Social Inquiry

HAKAN BOZ