Feyza Meryem KARA, Gizem KARACA, Aylin UGURLU, Rıfat Kerem GÜRKAN

SIKILMIŞ VE KAYBOLMUŞ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SERBEST ZAMANLARDA SIKILMA ALGISININ BAŞARI YÖNELİMLERİNİ YORDAMA GÜCÜ

Bored and Lost: Perception of Boredom in Leisure and Achievement Goal Orientation Relationship in University Students

EKEV Akademi Dergisi

2023-Sayı: 95

83-93

Serbest zamanlarda sıkılma algısı, Öğrenme-yaklaşma yönelimi, Öğrenme-kaçınma yönelimi, Performans-yaklaşma yönelimi, Performans-kaçınma yönelimi

Leisure boredom, Learning-approach, Learning-avoidance, Performance-approach, Performance-avoidance

394 41

7
Benzer Makaleler

SIKILMIŞ VE KAYBOLMUŞ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SERBEST ZAMANLARDA SIKILMA ALGISININ BAŞARI YÖNELİMLERİNİ YORDAMA GÜCÜ

EKEV Akademi Dergisi

Feyza Meryem KARA, Gizem KARACA, Aylin UGURLU, Rıfat Kerem GÜRKAN

“GİİAS Uluslararası Günümüzde İslamî İlimler Algısı Sempozyumu II: –İslâmî İlimlerde Yeni Usul Arayışları-” 04-05 Kasım 2022, ÇANAKKALE

Hadis Tetkikleri Dergisi

Ayşe Yasemin SAİTOĞULLARI

Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Serbest Zaman Sıkılma Algısı, Yaşam Doyumu ve Sosyal Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Journal of Computer and Education Research

Feyza Meryem KARA, Bülent GÜRBÜZ, Sonnur KÜÇÜK KILIÇ, Erman ÖNCÜ

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ve Serbest Zaman Sıkılma Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Aylin UGURLU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) / DETERMINING FREE TIME ACTIVITIES OF UNIVERSITY STUDENTS

Asya Öğretim Dergisi

Ömer Seyfettin SEVİNÇ, Osman AKTAN

Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumları ile Serbest Zamanda Sıkılma Algıları Arasındaki İlişki

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Emrah SERDAR, Duygu HARMANDAR DEMİREL

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

Memleket Siyaset Yönetim

İpek ÖZKAL SAYAN, Yusuf ŞAHAN

Öğretmen Adaylarının Açık ve Uzaktan Öğretime Yönelik Algıları: Eş-zamansız ve Eş-zamanlı Çevrimiçi Öğrenme

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi

Mücahit ÖZTÜRK