Benzer Makaleler

Avusturya Okulu Bilgi Teorileri Ve E‐Ticaret Çerçevesinde Akerlof’un Limon Piyasa Modeli‐ nin Değerlendirilmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Salih ALP

Değişen Güvenlik Algılamaları Işığında Tehdit ve Asimetrik Tehdit

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Ahmet Küçükşahin Ve Tamer AKKAN

Scientific-Theoretical Concept of Human Resource Management

A. Âsaui atyndaġy Halyk̦aralyk̦ k̦azak̦-tùrìk universitetìnìn̦ habaršysy

B.s. MYRZALİEV, B.a. ANETOVA

İÇ İŞLERİNE KARIŞMAMA İLKESİ BAĞLAMINDA ENFORMASYON TEKELİ VE DEZENFORMASYON: ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ UYGULAMALARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Tabriz JAFAROV

Üniversite Öğrencilerinin Aşırı Enformasyon Yükü ve Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algılarına Dair Bir Alan Araştırması: Atatürk Üniversitesi Örneği

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

Osman ARASLI, Besim YILDIRIM

YENİ MEDYA ve KAMU DİPLOMASİSİ AKTÖRÜ OLARAK BYEGM

İletişim ve Diplomasi

Ege Bölgesindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı ve İşletmelerin Enformasyon Teknolojilerine Bakışı

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Hüseyin Ersoy

Bidding strategy of generation companies in a competitive electricity market using the shuffled frog leaping algorithm

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Vijaya Kumar JONNALAGADDA, Vinod Kumar DULLA MALLESHAM