KÖTÜ LİMONLAR TEORİSİ: KALİTE BELİRSİZLİĞİ VE PİYASA MEKANİZMASI

Bu makale kalite ve belirsizliği konu edinmektedir. Malların kalitesindeki farklılık, piyasa teorisi açısından ciddi problemlere neden olur. Öte yandan, kalite farklılıkları ve belirsizlik arasındaki ilişki sayesinde işgücü piyasasının önemli kurumları açıklanabilir. Ayrıca bu çalışmada; az gelişmiş ülkelerde ticari faaliyette bulunmanın zor olması ve bilhassa dürüst olmamanın ekonomik maliyetlerinin tespiti üzerine bir model oluşturulmaya çalışılmaktadır. Para piyasalarının yapısı, sigortalama, dayanıklı malların paraya çevrilebilmesi ve marka ürünler gibi konular da bu teorinin uygulamaları kapsamında dikkate alınmalı ve yorumlanmalıdır.

___

APA Balkı, A. (2020). KÖTÜ LİMONLAR TEORİSİ: KALİTE BELİRSİZLİĞİ VE PİYASA MEKANİZMASI (A. Balkı, Çev.) . Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi , 2 (1) , 65-75 .