Pakize Büşra TEKE TÜRKMEN, Mehmet DOĞAN, İskender GÜN

Sağlık Personelinde Kahvaltı Alışkanlığı İle Beslenme Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Investigation of the Relationship Between Breakfast Habits and Nutritional Literacy in Healthcare Personnel

Maltepe Tıp Dergisi

2023-Cilt: 15 Sayı: 2

38-43

kahvaltı, sağlık çalışanı, beslenme okuryazarlığı, okuryazarlık, sağlıklı beslenme

Breakfast, healthy nutrition, literacy, nutrition literacy, healthcare personnel.

4188