• Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

5.6b3.9b