Mehmet Kadir BİNGÖLLÜ, Hatice Zümrüt TONUS

Duygusal Zekânın Karar Verme Tarzları Üzerindeki Etkisinde Güç Mesafesinin Düzenleyici Rolü: Havayolu Pilotları Üzerinde Bir Araştırma

The Moderator Role of Power Distance in the Effect of Emotional Intelligence On Decision-Making Styles: A Study on Airline Pilots

Journal of Aviation Research

2023-Cilt: 5 Sayı: 2

96-114

Duygusal Zekâ, Karar Verme Tarzları, Güç Mesafesi

Emotional Intelligence, Decision Making Styles, Power Distance

479109

Benzer Makaleler

SİYASİ PARTİ YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME DAVRANIŞLARI: GENEL MERKEZ VE ANKARA İL/İLÇE YÖNETİMLERİ ÖRNEĞİ

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

A. Turan ÖZTÜRK, Mehmet ALTINTAŞ

Hemşirelik Öğrencilerinde Duygusal Zekâ, Eleştirel Düşünme ve Klinik Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Sevim ŞEN, Hediye ARSLAN, Emir AVŞAR, Sibel AFACAN KARAMAN

Kişisel Verilerin Korunması Yönüyle Algoritmik Karar Verme

Kişisel Verileri Koruma Dergisi

Hüseyin Can AKSOY

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN MAKİNE-EKİPMAN SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULANIKLIĞIN SONUÇLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yusuf Tansel İÇ, Mustafa YURDAKUL

Nörofinansın Sinirsel Bağlantıları Üzerine

Abant Sosyal Bilimler Dergisi

Yusuf POLAT

THE ANALYSIS OF THE HIGHER EDUCATION STUDENTS' LEVELS OF PERSONAL INDECISIVENESS BEHAVIOUR

Education Sciences

Hüseyin GÜL

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN AHP YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MYO ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi

Murat ÇAKAN, İsmail GÖKDENİZ

Kuyruk Modelleri Simülasyonunun Yönetsel Karar Destek Sistemleri İçin Değerlendirilmesi: İki Aşamalı Üretim Kontrolü Uygulaması

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi

Ahmet KAYA