Benzer Makaleler

BELLEK TAŞIYICILARI OLARAK TARİHİ PEYZAJ KARAKTER ALANLARI: PRİENE ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ

GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

Nergiz BELEN, Şükran ŞAHİN

Büyük Ölçekli Firmaların Sürdürülebilir İnovasyon Performansı ve İş Sürekliliği Planlamasının Kurumsal Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkisi

Abant Sosyal Bilimler Dergisi

Hakan YILMAZ

Türkiye’de Yapılmakta Olan Kur’an Araştırmalarında Bir Okuma

Journal of Analytic Divinity

Mehmet Halil ÇİÇEK

Sürdürülebilirlik Kütüphane Yakınsamasına Bilgi Üzerinden Farklı Bir Bakış: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve Kütüphaneler

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet Ali AKKAYA

Zorunlu Deprem Sigortası Farkındalığının Ölçülmesi: Karabük İli Örneği

Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi

Hasan ÖZEL, Muhammet Oğuzhan ÖZTAŞ

Arıcılık İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinin Sosyal Boyutunun Ölçülmesi: Iğdır İli Örneği

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi

Özal KAYA, Bakiye KILIÇ TOPUZ

Sürdürülebilir Kalkınmadan Kurumsal Sürdürülebilirliğe: Teorik Değerlendirme

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Erhan Cahit BAHADIR, Ali Osman GÜRBÜZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASININ IFRS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARI KURULU

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Begüm ÖKTEM, Recep ÖKTEM