Hande ÖZVAN, Büşra ARIK, Okan YELER, Onur ŞATIR, Pınar BOSTAN

ALANSAL DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ: KARATAŞ GÖLÜ VE ÇEVRESİ ÖRNEĞİ

DETERMINING LAND CHANGE USING REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS TECHNIQUES: THE CASE OF LAKE KARATAŞ AND ITS SURROUNDINGS

PEYZAJ

2023-Cilt: 5 Sayı: 1

30-39

Alansal değişim, Karataş Gölü, NDVI, NDWI, MNDVI, SAVI, Uzaktan Algılama

Land change, Lake Karatas, NDVI, NDWI, MNDVI, Remote Sensing, SAVI

30066

Benzer Makaleler

Burdur İli Önemli Sulak Alanlarındaki Kuş Türleri ve Tehlike Kategorileri

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

Yasemin ÖZTÜRK, İbrahim TAVUÇ

Uydu Görüntülerinden Elde Edilen Yüzey Sıcaklığı ve Vejetasyon İndeksleri ile Tarımsal Kuraklığın İzlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Şerafettin AŞIK

Ayçiçeği Spektral Özelliklerinin Yetişme Dönemi Boyunca Değişiminin Değerlendirilmesi

Ziraat Fakültesi Dergisi

Emre TUNCA, Eyüp Selim KÖKSAL, Sakine ÇETİN, Nazmi Mert EKİZ, Ufuk ÇOBAN, Hamadou BALDE

Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü (AK/AÖ)’nün Mekansal-Zamansal Değişimleri İle Yer Yüzey Sıcaklığı (YYS) Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Nilüfer, Bursa Örneği

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi

Tuğba ÜSTÜN TOPAL

Farklı uydu verilerinden elde edilen indeksler ile toprak erozyon parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Fikret SAYGIN, Pelin ALABOZ, Hasan AKSOY, Orhan DENGİZ, Ali İMAMOĞLU, Aykut ÇAĞLAR, Yusuf KOÇ

Monitoring Water Spread and Aquatic Vegetation using Spectral Indices in Nalsarovar, Gujarat State-India

International Journal of Environment and Geoinformatics

Kirtan CHAUHAN, Jinal PATEL, Shital H. SHUKLA, Manik H. KALUBARME

Uzaktan Algılama Teknolojisi ve Uydu Görüntüleri Yardımıyla Önemli Çevresel Su ve Kara Yüzeyi Etkilerin Gözlemlenmesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Aliihsan ŞEKERTEKİN

Akşehir gölü zamansal değişiminin bant oranlama yöntemleri ile belirlenmesi

Türkiye Uzaktan Algılama Dergisi

Ahmet Zeki MUTLU, Burak KAZANCI, Abdurrahman Yusuf ÖZÇETİN, Fulya Başak SARIYILMAZ