Ömer Cenap ÖZDEMİR, Raci TAŞCIOĞLU

Türkiye’de siyasal reklamcılık uygulamaları: 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri örneğinde gazete reklamları üzerine bir inceleme

Political advertising practices in Turkey: an investigation on newspaper advertisements in the case of 2014 presidential elections

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 5 Sayı: 1

74-81

Politik Pazarlama, Siyasal Reklamcılık, Gazete Siyasal Reklamları, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Political Marketing, Political Advertising, Newspaper Political Ads, 2014 Presidential Elections

35646

Benzer Makaleler

İŞLETMELER ARASI PAZARLAMADA İLİŞKİ PAZARLAMASI İLE MODERN PAZARLAMA YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Ayşe ŞAHİN, M. Hulusi DEMİR

Abdulhamid el Katib ve Abdullah ibnu’l-Mukaffa’nın Siyasetnamelerinde Siyasal İktidarın Meşruluk Kaynağına Dair Bir Değerlendirme

Abant Sosyal Bilimler Dergisi

Ramazan LEVENT

SİYASAL PAZARLAMADA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE SİYASİ PARTİLERCE ALGILANAN TOPLUM: GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Özge Gökbulut ÖZDEMİR, Deniz ÖZER

SİYASAL PAZARLAMADA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE SİYASİ PARTİLERCE ALGILANAN TOPLUM: GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Özge Gökbulut ÖZDEMİR, Deniz ÖZER

Seçim Sloganlarının Seçmen Hissiyatına Tercüman Olma Yarışı: 30 Mart 2014 Seçimlerinin Bir Analizi

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Muammer ÖZTÜRK

Politik İstikrarsızlık Çerçevesinde Politika Ve İktisat Etkileşimi

Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi

Türker ŞİMŞEK

2009 VE 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN ULUSAL BASINDAKİ SUNUMUNUN SÖYLEMSEL KARŞILAŞTIRMASI

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Fatma NİSAN

İNTERNET REKLAMLARI YAPIM SÜRECİ: GOOGLE REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi

Sevim KOÇER, Ali YILMAZ