Metin SEYHAN, Ramazan AKBULUT

Firmalarda nakit kâr payı dağıtım tutarını etkileyen mikro faktörler: BİST sınai endeks firmaları üzerine bir çalışma

Micro factors affecting cash dividend distribution amount in firms: an analysis on the companies in the BIST industrial index

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 5 Sayı: 1

49-61

Nakit Kâr Payı Politikası, BİST Sınai Endeksi, Panel Veri Analizi

Cash Dividend Policy, BIST Industry Index, Panel Data Analysis

35935