Millî Mücadele'de Ispartalı Rumlar

Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya Harbi’nden yenik çıkarak Mondros Mütarekesi’ni imzalamasının ardından ülke genelinde olası işgallere karşı millî örgütler kurulmaya başlanmıştı. Bunlardan birisi de Isparta’da kurulan Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’dir. Cemiyet, Yunanlıların İzmir’e çıkmasının haber alınması üzerine derhal faaliyetlere başlamıştı. Bu arada Isparta’da yaşayan yerli Rumlardan bir kısmı da çeşitli yollar ve metotlarla gizlice Yunan Hükûmeti veya işgal kuvvetleri komutanlıklarıyla haberleşmeye başladılar. Bunların yaptıkları yazışmalar bir şekilde ele geçirilince, Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri, Millî Mücadele’nin bu bölgedeki cephesinin oluşturulması bağlamında yerli Rumlara karşı şiddetli tedbirler almaya başlamıştı.

The Greeks from Isparta In National Struggle

After the Ottoman State defeated in the World War I had signed the Mondros Treaty, national organisations started to be formed country-wide against possible occupations. One of them is Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti organised in Isparta. The Cemiyet immediately began its activities upon the information of the Greek occupation of İzmir. In the meantime, the Greeks living in Isparta were in secret communication with the Greek Government and army. As their letters were taken hold, members of Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti started to take strict precautions against the Greeks living in Isparta.

___

  • -