Sezai ÖZTAŞ, Uğur HACIOĞLU

BATI SİNEMASINDA TÜRK İMAJI YANSIMASI: "11 EYLÜL 1683 (11 SETTEMBRE 1683)" FİLMİ ÖRNEĞİ

REFLECTON OF TURKISH IMAGE IN WESTERN CINEMA: THE CASE OF THE MOVIE “THE DAY OF THE SIEGE”

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 6 Sayı: 11

31-67

II. Viyana Kuşatması, İmaj, Tarihsel Film

II. Viyana Kuşatması, İmaj, Tarihsel Film

29251