Gamze ŞEN, Burcu KORKMAZ

Çevrimiçi Psikoterapinin Etik Kodlar Çerçevesinde İncelenmesi

Investigating Online Psychotherapy in the Framework of Ethical Codes

Psikoloji Çalışmaları

2023-Cilt: 43 Sayı: 1

1-39

Çevrimiçi psikoterapi, etik, nitel yöntem, tematik analiz

Online psychotherapy, ethics, qualitative method, thematic analysis

29026