Filiz TAŞ

Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi ve İlişkili Faktörler: Kesitsel Bir Araştırma

Leisure Management Attitudes of University Students and Influencing Factors: A Cross-Sectional Study

Gençlik Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 11 Sayı: 29

1-13

Üniversite öğrencileri, Boş zaman Yönetimi, Sağlık

University students, Leisure management, Health

27843

Benzer Makaleler

Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin boş zaman engellerinin boş zaman motivasyonlarına etkisinin araştırılması: Bartın üniversitesi örneği

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Bilimleri Dergisi

Hasan GÜLER, Mutlu TÜRKMEN

Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi ve Dijital Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Mehmet DENKTAŞ, Eyüp TEMUR, Rojhat AYDIN, Şeyhmus BALİNAN, Yusuf KARADAĞ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) / DETERMINING FREE TIME ACTIVITIES OF UNIVERSITY STUDENTS

Asya Öğretim Dergisi

Ömer Seyfettin SEVİNÇ, Osman AKTAN

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinde COVID-19 ile İlişkili Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KONURALP TIP DERGİSİ

Sibel PEKSOY KAYA, Pervin DEMİR, Sena KAPLAN, Sevil ŞAHİN

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTA KULLANICILARININ BİLGİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İLİNDE BİR UYGULAMA

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi

Emine ORHANER, Engin YAVAŞ

Ebeveynler ve Online Sağlık Bilgisi Arama Davranışı: Sağlık Okuryazarlığı Kapsamında Bir İnceleme

TRT Akademi

Ezgi EYÜBOĞLU

Türk ve Yabancı Öğrencilerin Üniversiteye Uyum Süreçlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Banu ALTUN, Mehmet MURAT

SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİNE DEVLET MÜDAHALESİNİN SEVİYESİNİN ÖLÇÜMÜ: ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi

Resmiyye ABDULLAYEVA, Samir MAHMUDOV